‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2021 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM GÜNCELLEMELERİ-23.06.2021

Kitabımızın 50nci sayfası İKİLİ ANLAŞMA GEREĞİ EUR-1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER listesinde yer alan FİLİSTİN üzeri çizilecek Pan Avrupa Akdeniz Konvansiyonu ; listesine Fareo Adalarından sonra FİLİSTİN eklenecek.

Kitabımızın 163ncü sayfası 2nci fıkra a bendi ekleme

a) Mülga: RG-19.06.2021-31516

Kitabımızın 182nci sayfası madde 9 1nci fıkra aşağıdaki ibare kaldırılacak

ve imza sahiplerine ait imza sirkülerleri

Kitabımızın 185nci sayfası madde 11/A 3ncü fıkra aşağıdaki ibare kaldırılacak

ve imza sahiplerine ait imza sirkülerleri

Kitabımızın 207nci sayfası 2nci fıkra ç bendi ekleme

ç) Mülga: RG-19.06.2021-31516

Kitabımızın 217nci sayfası madde 4ün 2nci fıkra ç bendi ekleme

ç) Mülga: RG-19.06.2021-31516

Kitabımızın 345nci sayfası G.Y.MADDE 563 – ilk paragrafta yer alan

“imza sirküleri” ibaresi “şirketi temsile yetkili kişiler” olarak değiştirilmelidir.

Kitabımızın 465nci sayfası f bendi (2nci fıkradan önce) ekleme

f) Mülga: RG-19.06.2021-31516

Kitabımızın 514ncü sayfası f bendi ekleme

f) Mülga: RG-19.06.2021-315167/24 İletişim Hattı