‌​

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM-GİZEM SEMERCİOĞLU

Ürün Kodu : KTG182

950,00 TL

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı için meslektaşlarımıza başarı kazandırmak amacıyla hazırlanmış olan konu anlatım kitabı 2 cilt ve 1139 sayfadan oluşmaktadır. Sınav konularından oluşan Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat konularının tamamını içermektedir. Gümrük Müşaviri Gizem SEMERCİOĞLU tarafından hazırlanmıştır. 2024 Ocak ayı itibariyle günceldir.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

İÇİNDEKİLER

Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

Sorumluluk Ve Temsil Hakkı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Ve Onaylanmış Kişi Statüleri     

Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar

Bilgi

Diğer Hükümler

Gümrük Tarifesi Ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması

Eşyanın Ağırlığı Ve Kapları

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş Ve Çıkışı

TR Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim Ve Kontrolü Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Kabotaj Beyannamesi)

Özet Beyan Ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi - Çıkması

Eşyanın Gümrüğe Sunulması

Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması ve Diğer Hükümler

Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanım Belirlenmesi

Eşyanın Gümrük Kıymeti

Menşe

Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım Türleri

Fikri ve Sınai Haklar

Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması

Gümrük Beyanı

Beyannameye eklenecek belgeler 

Beyannamede düzeltme 

Bölünmüş beyanname 

Beyannamenin iptali 

Eşyanın teslimi 

Eksik beyan halinde eşyanın serbest dolaşıma girişi 

Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya 

Sözlü beyan formu 

Beyanın kontrolü 

Tespit edilen farklılıklara uygulanacak işlemler 

Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya

Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

 • Nihai Kullanım
 • İthalat Rejimi Kararı
 • Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/12)
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/6)
 • Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18)
 • Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)
 • Rulet, Tilt, Langırt Ve Benzeri Oyun Alet Ve Makinaları Hakkında Kanun
 • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)
 • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)
 • Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)
 • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

İhracat Rejimi   

 • İhracat Rejimi Kararı
 • İhracat Yönetmeliği
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)
 • İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (96/31)
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7)
 • Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12)
 • Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar (88/13384)
 • İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı (94/6401)

Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Genel Hükümler       

Transit Rejimi    

 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)
 • Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)

Gümrük Antrepo Rejimi

 • Geçici Depolama Yerleri
 • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

Dahilde İşleme Rejimi    

 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 

 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 3

Geçici İthalat Rejimi       

 • Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
 • Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4

Hariçte işleme rejimi

 • Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)
 • Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)

Serbest Bölgeler

 • Serbest Bölgeler Kanunu
 • Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

Yeniden İhracat, İmha ve Terk    

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler

Geri Gelen Eşya

Sınır Ticareti

 • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar / Karar Sayısı: 4874
 • Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya Ve Stok Kontrollerinin Yapılması İle Bu Merkezlere Giriş Ve Çıkışlara İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
 • Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)

Posta Gümrük İşlemleri

 • Posta Ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
 • Genelge (2022/9) Konu: Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri

Akaryakıt ve Kumanya

Tasfiye

 • Tasfiye Yönetmeliği
 • Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)

Gümrük Yükümlülüğü   

Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği Ve Ödenmesi     

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

Teminat

Vergilerin Geri Verilmesi Veya Kaldırılması

Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)

Liman ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri

Çalışma Zamanı Ve Fazla Çalışma Ücreti

Gümrük Personelinin Kıyafeti Ve Gümrük Bayrağı

Gümrüklerde İş Takibi Ve Gümrük Müşavirleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Cezalar

İtirazlar

Uzlaşma

 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar:2009/15481

 • Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 • Kaçakçılık Türleri İle İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya Ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası,
 • Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Gümrük Birliği

AB İle 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar - Karar Sayısı: 2006/10895

Ticaret Anlaşmaları

STA / TTA / Anlaşmalar  ve Kümülasyonlar

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
 • Onaylanmış Kişi Statüsü

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (1567)   

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (89/14391)
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/1)

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (2004/7305)

 • İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği

İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar (2004/7304)

 • İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar ( 95/7608)

 • Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305)

 • Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms)

Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri

Vergi Hesaplamaları

Gümrük Genel Tebliğleri

 • Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
 • Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)
 • TR – AB Katılım Öncesi Yardım Aracı(IPA)Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
 • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)
 • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7)
 • Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)

İhracat Tebliğleri

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12)
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)
 • Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)
 • Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/6)
 • Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)
 • Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat 2003-3)
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat Ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)

İthalat Tebliğleri

 • Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/1)
 • Harp Silahları İle Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/2)
 • Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/3)
 • Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/4)
 • Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)
 • Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)
 • Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/8)
 • Banknot Ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/10)
 • Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/11)
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/13)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ  (İthalat: 2024/14)
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/15)
 • Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/16)
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/17)
 • Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/20)
 • Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)

Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri

 • Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2011/53)
 • İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/1)
 • Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/2)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Teb. (ÜGD:2024/3)
 • Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/4)
 • Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/5)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İth. Den. Teb. (ÜGD:2024/6)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İth. Den. Teb. (ÜGD: 2024/7)
 • Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/8)
 • "Ce" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/9)
 • Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/10)
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/11)
 • Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/12)
 • Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/14)
 • Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/15)
 • Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/16)
 • Anne Ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/17)
 • Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (ÜGD: 2024/18)
 • Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/19)
 • Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/20)
 • Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/21)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İth.Den.Teb.(ÜGD:2024/23)
 • Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2024/25)
 • İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (ÜGD: 2021/22)

Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (Kanun No. 7223)

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 6038)  

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin Ve Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar  (Karar No: 88/12944)Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; MNG Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen MNG Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen MNG Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı