‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2023 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM GÜNCELLEMELERİ-24.02.2023

Kitabımızın 644ncü sayfasına 13ncü sıradan devam ederek ekleme yapılması gerekmektedir.


13- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu taşıma aracının müsadere edilmesi- şifre (YAG)

* Yasak maddelerden olması

* Ağırlık yükün kaçakçılık eşyası olması

* Gizli Tertibat


14- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanmayacak eşyalar (Gümrüklenmiş değerin 2 katı parayı devlet hazinesine ödemesi durumu)- şifre (İMO)

*İthali yasak olan eşyanın ithali

*Mükerrir olarak suçu işleyenler

*Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hali


15- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu tasfiye kararı 1 ay içinde verilecek eşyalar (Kaçak akaryakıt hariç) - şifre (DEM)

- Değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı

- Eşyanın zarara uğraması

- Muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde


16- Gümrük işlemlerinin bitirilmesi - şifre (KÖTİ TİM) (i ile)

Kaldırılması (vergiler)

Ödenmesi (vergiler)

Teminata bağlanması

İptal edilmesi (beyanname)

Terk (gümrüğe)

İmha

Müsadere

17- Gümrük yükümlülüğünün sona ermesi - şifre (KÖZ TİMİ)

Kaldırılması (vergiler)

Ödenmesi (vergiler)

Zapt

Terk (gümrüğe)

İptal edilmesi (beyanname)

Müsadere

İmha


 

7/24 İletişim Hattı