‌​

BLOG

Güncel Kalın.

22.04.2024 TARİHLİ 2024 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI KONU ANLATIM KİTABIMIZDAKİ GÜNCELLEMELER

Kitabımızın 114.sayfası G.Y. madde 112 ye aşağıdaki fıkra eklenmelidir.

(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile bu kişilerin sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterlilikler Bakanlıkça belirlenir.

Kitabımızın 240 ve 241.sayfası MADDE 527nin 2nci fıkrası

a bendi  1.000.000 TL. ibaresi  3.000.000 TL.(Yürürlülük:21.07.2024)

b bendinde yer alan 500.000 TL ibaresi 1.000.000 TL şeklinde (Yürürlülük:21.07.2024)

c bendinde yer alan 500.000 TL ibaresi 1.000.000 TL (Yürürlülük:21.07.2024)

ç bendinde yer alan  20.000.000 TL ibaresi 40.000.000 TL (Yürürlülük:21.07.2024)
olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Kitabımızın 356.sayfası G.Y.MADDE 563 ncü maddesine (çalışma yeri başlığından önce) aşağıdaki fıkralar eklenmelidir.

* Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

* Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

* Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.

Kitabımızın 383ncü sayfası G.Y.MADDE 588 1in c bendinde yer alan (Değişik ibare:RG-25/5/2022-31846) 885 TL ibaresi (Değişik ibare: RG-20.04.2024-32523) 1.330 TL olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 407nci sayfası  (2009/15481 BKK- MADDE 62) 1 a bendinde yer alan %18, ibaresi %20 olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 408nci sayfası  en baştan ikinci satırdaki %18 ibaresi  %20 olarak,

192,60 ibaresi 214 olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 422nci sayfası MADDE 104 5nci noktadan sonra gelen – yerin 1600 cc.’ye kadar olan otomobillere ibaresinden sonra gelmek üzere “ve motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillere”  ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 425nci sayfası MADDE 126nın 1nci fıkrasının b bendinde geçen değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibarenin eklenmesi gerekmektedir.

bir gerçek kişiye gelen

7/24 İletişim Hattı