‌​

BLOG

Güncel Kalın.

24.01.2024 TARİHLİ 2024 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI-KONU ANLATIM -2024 GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI-KONU ANLATIM KİTAPLARI GÜNCELLEMELERİ

Kitabımızın 457.sayfası   9 uncu maddesinde yer alan “defterdarlık” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 457.459. sayfası 16 ncı maddesinde yer alan “defterdarlıkça” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca” şeklinde, değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 459. sayfası 17 nci maddesinde yer alan “defterdarlıkça” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca” şeklinde, “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde, değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 459. sayfası 17 nci ve maddesinde yer alan “genel bütçeye” ibareleri “ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine” şeklinde, değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 459.sayfası 20 nci maddesinde yer alan “genel bütçeye” ibaresi “ilgili kurum bütçesine” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 459.sayfası 20 nci maddesinde yer alan “defterdarlık” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 459.sayfası 21 inci maddesinde yer alan “Ticaret, İçişleri ve  Hazine ve Maliye Bakanlıkları” ibaresi “Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 459.sayfası 23 üncü maddesinde yer alan “Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları” ibaresi “Ticaret ve İçişleri Bakanları” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.


7/24 İletişim Hattı