‌​

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK MEVZUATI VE SÜRELER

Ürün Kodu : KTG192

600,00 TL 800,00 TL

Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Gümrük Mevzuatı ve Süreler - Yazar: Recai Hergün-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Gümrük Mevzuatı ve Süreler - Yazar: Recai Hergün-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ. 4
ÖNSÖZ. 5
TABLOLAR. 8
BİRİNCİ BÖLÜM . 21
BİRİNCİ KISIM . 21
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ANLAŞMALARI, TÜRKİYE UYGULAMALARI. 21
1.1. Dünya Ticaret Örgütü’nün Kuruluşu, Üye Ülkeler, Dünya Ticaret Örgütü Eki Anlaşmalar. 21
1.1.1. Mal Ticaretinde Çok Taraflı Anlaşmalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.1.1.1. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü . . . . . . . . . . . . . . 23
1.1.2. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması ve Temel İlkeleri (GATT 1994). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.1.2.1. En Çok Kayrılan Ülke Kuralı (Most Favoured Nation Clause:MNF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.1.2.1.1. İthalat Rejim Kararına Göre Türkiye Gümrük Bölgesine İthalatta En Çok Kayrılan Ülke
(MNF) İlkesinin Uygulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.1.2.2. Ulusal Muamele Kuralı (National Treatment):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.1.2.3. Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.1.2.4. Tarifeler Yoluyla Korunma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.1.3. Tarım Anlaşması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.1.3.1. Tarım Ürünlerine Tarife Kontenjanı Açılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.1.4. Tekstil ve Konfeksiyon Anlaşması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.1.5. Ticarette Teknik Engeller Anlaşması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.1.6. GATT 94’ün VI Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma (Anti- Damping Anlaşması) . . . . . . . . 36
1.1.7. GATT 94’ün VII Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma (Gümrük Kıymeti) ve Kıymet Bildirim
Formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.1.7.1. Gümrük Kıymet Yöntemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.1.7.2. Gümrük Kıymeti Araştırma Süreci ve Süreler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.1.8. Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Menşe Kuralları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.1.8.1. Dünya Ticaret Örgütü Menşe Kuralları Anlaşması (Tercihli Olmayan Menşe) . . . . . . . . . . . . . 61
1.1.8.1.1. Dünya Ticaret Örgütü Menşe Anlaşması, En Çok Kayrılan Ülke (MNF) Kuralı, Tercihsiz
Menşe Kuralı ve Menşe Şahadetnamesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.1.8.1.2. Türkiye’de Tercihsiz Menşe Kuralları, (Tercihli Olmayan Menşei İthalatta İbrazı ve İhracatta
Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.1.8.1.2.1. Türkiye’de Tercihli Olmayan Menşeili Eşyanın İthalatta Menşe Şahadetnamesi İbrazı ve
Sonradan İbraz Usulü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.1.9. GATT XXVI Madde Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması ve Türkiye Uygulaması . 66
 1.1.10. GATT XIX Madde Korunma Tedbirleri Anlaşması ve Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.1.10.1. Korunma Önlemleri Kapsamında Tarife Kontenjanı Uygulaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.1.10.2. Korunma Önlemi Olarak İlave Gümrük Vergisi Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.1.10.3. Korunma Önlemi Olarak Ek Mali Yükümlülük Uygulanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.1.10.4. Korunma Önlemi Olarak Gözetim Önlemleri Uygulamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1.1.10.4.1. Korunma Önlemi Gözetim Uygulaması Olarak İthalatta Gözetim Belgesi İbraz Edilmesi . 78
1.1.10.4.2. Korunma Önlemi Gözetim Uygulaması Olarak Kayıt Belgesi Uygulamaları . . . . . . . . . . 79
1.1.10.4.3. Korunma Önlemi Olarak Gözetim- Referans Fiyat Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.1.10.5. Korunma Önlemlerinde Brüt/Net Ağırlık (Çeki Listesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.1.11. Dünya Ticaret Örgütü Üyesi Olmayan Ülkeler ve İthalat Rejim Kararı Uygulaması . . . . . . . . . . . 84
İKİNCİ KISIM. 85
GATT XXIV MADDE EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE KURALININ İSTİSNASI OLARAK GÜMRÜK BİRLİĞİ,
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI . 85
1.2. En Çok Kayrılan Ülke Kuralının (MNF) İstisnaları . 85
BİRİNCİ AYRIM. 87
1.2.1. Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ve Topluluk Alanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1.2.1.1. Ceuta ve Melilla Statüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1.2.1.1.2. Avrupa Birliği Aday Ülkeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.2.1.2. Avrupa Birliği-EFTA Ortaklık Anlaşması (Avrupa Ekonomik Alanı-AEA/EEC) . . . . . . . . . . . . 89
1.2.1.3. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması Olan Ülkeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1.2.1.3.1. San Marino ve Andorra Prensliği Cumhuriyeti Statüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1.2.1.3.2. Avrupa Birliği-Türkiye Cumhuriyeti Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve Gümrük Birliği.91
1.2.1.3.2.1. Gümrük Birliği Kapsamı Ürünlerde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması (V Sayılı Liste) ..93
1.2.1.3.2.2. Avrupa Birliği-Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Birliği Güncellenmesi (JEFTA ve TTIP) . . . 93
1.2.1.3.2.2.1. Türkiye’deki Serbest Bölgelerin Avrupa Topluluğu (AB) Gümrük Birliği ve Serbest
Ticaret Anlaşmalarına Etkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1.2.1.4. Eşyanın Serbest Dolaşımı ve Teknik Düzenlemeler, Düzenlenmiş ve Düzenlenmemiş Alanlar100
1.2.1.4.1. Ozon Tabakasını İncelten Montreal Protokolü, Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin
Viyana Sözleşmesi ve Uygulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1.2.1.4.2. Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafın Kontrolüne İlişkin Basel
Sözleşmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1.2.1.5. ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı (Paris Anlaşması) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
İKİNCİ AYRIM . 114
TERCİHLİ MENŞE KURALLARI VE ÇAPRAZ KÜMÜLASYON SİSTEMİ ANLAŞMALAR. 114
1.2.2. Tercihli Menşe Kuralları (Preferential Rules of Origin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
1.2.2.1. Ürün ve Rejim Temelli Menşe Kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
 1.2.2.1.1. Ürün (Eşya) Temelli Menşe Kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
1.2.2.1.2. Rejim Temelli Menşe Kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
1.2.2.3. Çapraz Menşe Kümülasyon Sistemleri ve Türkiye Uygulamaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1.2.2.3.1. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi (PAMK ve PAAMK) . . . . . . . . . . . . 119
1.2.2.3.1.1. Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) ve Tercihli Tarife Belgesi A.TR Dolaşım
Sertifikası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1.2.2.3.2. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi ve Menşe İspat Belgeleri (EUR.1 Dolaşım
Belgesi, EUR MED Dolaşım Belgesi, Fatura Beyanı, EUR-MED Fatura Beyanı ......120
1.2.2.3.2.1. Avrupa Birliği-Türkiye Tarım Ürünleri Ticareti ve Menşe İspat Belgesi (EUR 1 Dolaşım
Sertifikası-Fatura Beyanı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
1.2.2.3.2.2. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ve Menşe İspat Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
1.2.2.4. Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Sistemi ve Menşe
İspat Belgeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
1.2.2.4.1. Revize EFTA- Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1.2.2.5. Batı Balkan Menşe Kümülasyonu ve Menşe İspat Belgeleri (EUR.1 Dolaşım Belgesi- Fatura
Beyanı). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 136
1.2.2.6. Tedarikçi Beyanı-Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı İbrazı ve INF 4 Bilgi Formu . . . . . . . . . . . . 137
1.2.2.7. Birleşmiş Milletler (UNCTAD Komitesi) ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, (REX Menşe
Beyanı). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 140
1.2.2.7.1. Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerinden A.TR Dolaşım Belgesi Eşliğinde Bazı 3 ncü Ülke
İthalatlarında (GYÜ Dahil) Ek Mali Yükümlülük Uygulanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ÜÇÜNCÜ AYRIM . 145
TERCİHLİ MENŞE KURALLARI, SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (İKİLİ KÜMÜLASYON). 145
1.2.3.1. Türkiye Cumhuriyeti’nin Taraf Olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1.2.3.1.1. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Ortaklık Anlaşması, TR-UAE Menşe İspat
Belgesi ve Menşe Beyanı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1.2.3.1.2. Türkiye Cumhuriyeti- Bolivarcı Venezualla Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması-EUR.1 Dolaşım
Belgesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 147
1.2.3.1.3. Türkiye Cumhuriyeti -Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest
Ticaret Anlaşması ve Menşe Beyanı ve Tedarikçi Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
1.2.3.1.4. Türkiye Cumhuriyeti- Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması ve Menşe Beyanı . . . . . . 153
1.2.3.1.5. Türkiye Cumhuriyeti -Malezya Serbest Ticaret Anlaşması ve Menşe Belgesi-Fatura Beyanı
156
1.2.3.1.6. Türkiye Cumhuriyeti- Morityus Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ve EUR.1 Dolaşım
Belgesi-Fatura Beyanı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.2.3.1.7. Türkiye Cumhuriyeti- Singapur Serbest Ticaret Anlaşması ve Menşe Beyanı . . . . . . . . 162
1.2.3.1.8. Türkiye Cumhuriyeti- Şili Serbest Ticaret Anlaşması ve EUR.1 Dolaşım Belgesi-Fatura
Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
DÖRDÜNCÜ AYRIM . 167
1.2.4. Türkiye Cumhuriyeti’nin Taraf Olduğu Tercihli Ticaret Anlaşmaları (TTA) (İKİLİ KÜMÜLASYON).167
1.2.4.1. Türkiye Cumhuriyeti- D-8 Üyesi Devletler Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA), D-8 Menşe İspat
Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
1.2.4.2. Türkiye Cumhuriyeti- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Tercihli Ticaret Anlaşması,
TPS-OIC Menşe İspat Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
1.2.4.3. Türkiye Cumhuriyeti- Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA), TR-AZ Menşe
İspat Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
1.2.4.4. Türkiye Cumhuriyeti- İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA), Menşe
İspat Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
1.2.4.5. Türkiye- Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA), EUR.1 Dolaşım
Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1.2.4.6. Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Mal Ticaret Anlaşması (TTA), TUR-PAK
Menşe İspat Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
BEŞİNCİ AYRIM . 172
TERCİHLİ TARİFE, TERCİHLİ MENŞE ISPAT BELGELERİ TANIMLAR . 172
1.2.5. A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe İspat Belgeleri, Menşe Şahadetnamesi, Menşe Beyanı, Fatura
Beyanı, Form A Özel Menşe Belgesi, Tedarikçi Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
1.2.5.1. İhracatta Düzenlenen A.TR Dolaşım Sertifikası, Menşe İspat Belgelerinin Kullanım Süreleri ..175
1.2.5.2. Türkiye’den Yapılacak İhracatlarda A.TR Dolaşım Belgesi Doldurulması ve Elektronik Sistemde
Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
1.2.5.2.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgesi ve Fatura
Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
1.2.5.2.1.1. Onaylanmış İhracatçı Statüsü Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgesi . . . . . . . . 178
1.2.5.2.1.2. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi (YYS) Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgesi
ve Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
1.2.5.3. İhracatta A.TR Dolaşım Sertifikası ve Menşe İspat Belgesinin Gümrük İdarelerince Gümrük Kaşesi
Kullanılarak Vize İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1.2.5.4. İhracatta A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe İspat Belgeleri ve Menşe Şahadetnamelerinin Gümrük
Müdürlüğünce Kontrolü ve Kabulü, Elektronik Ortamda Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
1.2.5.5. İthalatta İbraz Edilen A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe İspat Belgeleri ve Menşe Şahadetnamelerinin
Gümrük Müdürlüğünce Kontrolü ve Kabulü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
1.2.5.5.1. A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
1.2.5.5.2. A.TR Dolaşım Belgelerinin Sürelerinin Durdurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
1.2.5.5.3. A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü. . . . . . . . . . . . 192
ÜÇÜNCÜ KISIM. 195
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA DİĞER ANLAŞMALAR . 195
1.3.1. Hizmet Ticareti ve Genel Anlaşması (GATS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
1.3.2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
1.3.3. Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Yöntemleri Hakkında Mutabakat Metni (Tahkim) . . . . . . . . . . . . 202
İKİNCİ BÖLÜM . 204
MAL ALIM-SATIM SÖZLEŞMELERİ, KAMBİYO REJİMİ VE SÜRE UYGULAMALARI . 204
2.1. Dış Ticarette Viyana Mal Alım- Satım Sözleşmesi (CISG) ve Türkiye’de Uygulanması . 204
2.1.1. Incoterms 2020 Teslim Şekilleri, Dış Ticaret ve Gümrük Kullanımları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
2.1.2. Ödeme Şekillerine İlişkin Uluslararası Kurallar ve Gümrük Mevzuatı Uygulamaları. . . . . . . . . . . 210
2.1.2.1. Akreditifli Ödeme ve UPC 600 (Documentary Credit, Letter of Credit) . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
2.1.2.2. Vesaik Mukabili Ödeme ve URC 522, (Cash Againts Documents) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
2.1.2.3. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
2.1.3. Mal Mukabili Ödeme (Cash Againts Goods) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
2.1.4. Peşin Ödeme (Cash In Advance-Prepayment). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2.2. Kambiyo Mevzuatı; TL, Döviz, Efektif ve Kıymetli Metal ve Taşlar . 213
2.2.1. Merkez Bankasınca Alım-Satım Yapılabilen Konvertibl Dövizler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
2.2.1.1. Non-Konvertbl Dövizler ve Gümrük Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
2.3. Gümrük Mevzuatında Döviz Kuru Beyan Uygulamaları . 214
2.3.1. ABD Doları’nın (USD) Gümrük Mevzuatında İstatistik Para Birimi Olarak Kullanımı . . . . . . . . . . 215
2.3.2. Avrupa Birliği Parası (EURO) Gümrük Mevzuatında Kullanımları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
2.4.1. Kambiyo Mevzuatı Çerçevesinde İthalat Bedellerinin Ödenmesi, Gümrük Beyannamesinde KKDF
Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
2.4.2. Kambiyo Mevzuatı Çerçevesinde İhracat Bedellerinin Tahsili ve Yurda Getirme Süreleri . . . . . . 221
2.4.2.1. Bedelsiz İhracat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
2.5. Kambiyo Rejimi Uygulanmasında İstisna Tanınan Ülkeler . 225
2.6. Kambiyo Rejimi İhlallerinde Ceza Uygulamaları . 226
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . 228
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNTEMLERİ VE ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR . 228
3.1. Taşıma Türleri, Taşıma Sözleşmesi ve Tarafları, Uluslararası Ticarette Eşya Taşıma Yöntemlerinde
Tercih Kriterleri . 228
BİRİNCİ KISIM . 233
KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ . 233
3.1.1. Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı Hakkında Konvansiyon (Convention relative au
Contrat de transport international de marchandise par route -CMR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
3.1.2. Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması (Accord
européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route-ADR) ... 235
3.1.3. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (1975 TIR
Sözleşmesi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 239
3.1.3.1. TIR Rejiminde Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş İşlemleri ve Ön Beyan Verilme ve Ön Beyan
Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
3.1.1.3. TIR Karnesi Eksiklik ve Fazlalık Takibatı İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
3.1.4. Ortak Transit Sözleşmesi (NCTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
3.1.4.1. Ortak Transit Sözleşmesi’ne Göre Türkiye’ye Ticari Taşıtların Giriş İşlemleri ve Süreler. . . . 244
3.1.4.2. Ortak Transit Sözleşmesi’ne Göre Türkiye’ye Ticari Taşıtların Giriş İşlemlerinde Transit
Beyannamesi Uyuşmazlık Prosedürü ve Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
3.1.4.3. Posta Yoluyla Genel Gönderilerde Özet Beyan Eksiklik-Fazlalık Takibatı . . . . . . . . . . . . . . . 249
3.1.5. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Girişi, Sınırda Kontrole Tabi Eşya ve Kara Taşıtlarında Standart
Depo Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
3.1.6. Karayolu Eşya Taşımacılığında Kabotaj Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
İKİNCİ KISIM. 255
TRANSİT REJİMİ GENEL ÖZELLİKLERİ . 255
3.2. Transit Rejimi Genel Özellikleri . 255
3.2.1. Transit Rejimi Çerçevesi ve Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
3.2.2. Transit Rejimi Gümrük Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
3.2.2.1. Ortak Transit Sözleşmesi (NCTS) Transit Refakat Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
3.2.2.2. Ortak Transit Sözleşmesi Kapsamında Ticari Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkışı
(Hareket Gümrük İdaresi İşlemleri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
3.2.2.3. Tır Sözleşmesi Kapsamında TIR Karnesiyle Transit Rejimi Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
3.2.3. TIR Sözleşmesi Kapsamında Ticari Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkışı . . . . . . . . . . 262
3.2.4. ATA Karnesi Geçici İthalat Sözleşmesi Transit Rejimi Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
3.2.5. Form 302 Kuzey Atlantik Antlaşması ve Transit Rejimi Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
3.2.6. CN-38 veya CN-41Posta Yoluyla Transit İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
3.2.7. Transit Rejimi Teminat ve Memur Refakati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
3.2.8. Transit Rejimi Ayniyet Uygulaması (Mühür), ATS Cihazı, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
ÜÇÜNCÜ KISIM. 270
DENİZYOLU, HAVA YOLU VE DEMİRYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIK ANTLAŞMALARI . 270
3.3.1. Denizyoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılık Anlaşması (1924 Brüksel Konvansiyonu) ve
Konşimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
3.3.1.1. Kabotaj Kanunu ve Balıkçılık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
3.3.2. Hava Yolu Uluslararası Eşya Taşımacılık Anlaşması (1929 Varşova Konvansiyonu-Montreal
Protokolü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
3.3.3. Demiryolu Uluslararası Eşya Taşımacılık Anlaşması (CIM, CIV ve COTIF 1999). . . . . . . . . . . . . 273
3.3.4. Eşyanın Gümrüğe Sunulması ve Özet Beyan Vermesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
3.3.4.1. Denizyolu, Havayolu ve Demiryolu Taşıtlarının Özet Beyan Verme Süreleri . . . . . . . . . . . . . 276
3.3.4.1.1. Özet Beyan Eksiklik-Fazlalıkları ve İspat Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
3.3.5. Posta Yoluyla Gelen Eşyanın Gümrük İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM . 283
GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ VE ANTREPOLAR, AMBAR BEKLEME SÜRELERİ . 283
4.1. Geçici Depolama Yerleri, Geçici Depolama Yerlerinde Yapılacak İşlemler ve Eşyanın Bekleme
Süresi . 284
4.1.1. Geçici Depolama Yeri Sayılan Yerler ve Eşyanın Bekleme Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
4.1.2. Geçici Depola Yerlerin Bulunmadığı Yerlerde Geçici Depolama Olarak Kabul Edilen Yerler. . . . 287
4.2. Geçici Depolama Yerlerinden Eşya Çıkışları . 288
4.2.1. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Geçici Depolama Yerine Eşya
Sevki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 288
4.2.2. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerlerinden Antrepoya Eşya Sevki . . . . . 289
4.3. Gümrük Antrepoları ve Antrepoda Yapılacak İşlemler . 289
4.4. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Antrepodan Antrepoya Eşya Sevki . 292
4.4.1. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Antrepodan Hava veya Deniz Limanına Sevk Edilip Buralardan
Yurtdışı Edilecek Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyaya İlişkin İşlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
4.5. Genel Antrepolarda Eşyanın Bekleme Süreleri . 296
4.6. Antrepo Sayılan Yerler ve Eşyanın Bekleme Süreleri . 296
4.6.1. Posta İdarelerince İşletilen Genel Antrepo Sayılan Yerler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
4.6.2. Gümrüksüz Satış Mağazaları (Free Shop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
4.6.3. Özel Antrepo Sayılan Fuar ve Sergi Yerlerinde Uygulama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
4.7. Geçici Depolama Yerleri (Ambar) Bekleme Süresi Uzatılması . 298
4.8. Diğer Kurumların Kontrol Süresi ve Vergilerin Ödenerek Eşyanın Ambardan Teslim Alınması .299
4.9. Tasfiyeye Kalan Eşyanın İthalat Süreleri . 300
4.10. Yolcu Eşyasının Gümrük Kanunu 235/3 maddesi Kapsamında Tasfiye Statüsüne Kalmadan
Mülkiyetinin Geri Alınması . 302
4.11. Kaçak Eşya ve Elkonulan Eşyanın Ambar Bekleme Süreleri . 303
4.12. İmha Süreleri . 304
4.13. Sınır Ticaret Merkezlerinde Eşyanın Bekleme Süreleri . 304
4.14. Serbest Bölgelerde Eşyanın Bekleme Süreleri . 305
4.15. Tahmil, Tahliye, Ardiye, Depolama Ücretlerinin KDV Matrahına İlave Edilmesi. 305
BEŞİNCİ BÖLÜM . 307
BİRİNCİ KISIM . 307
TARİFE, GÜMRÜK REJİMİ VE GÜMRÜK BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR .307
5.1.1. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi
ve Gümrük Tarifesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
5.1.2. Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (Kyoto
Sözleşmesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
 5.1.3. Ortak Transit Rejimine Beyanname Verilmek Suretiyle Katılımı ve Transit Beyannamelerinin (Transit
Refakat Belgesi) İbra Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
5.1.4. Diplomatik Muafiyetler ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Anlaşması . . . . . . . . . . . . . . . 317
5.1.4.1. Fahri Konsoloslar ve Gümrük Mevzuatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
5.1.5. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
(CITES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
5.1.5.1. Yılan Balığı (Anguıla Anguıla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve İhracatta CITES Belgesi
Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
5.1.5.2. Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . 327
İKİNCİ KISIM . 328
GÜMRÜK BEYANI VE GÜMRÜK BEYANNAMESİ KAPATMA SÜRELERİ . 328
5.2.1. Gümrük Beyanı, Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi, İhtirazı Kayıtla Beyan . . . . . . . . . . 328
5.2.1.1. Varış Öncesi Gümrük Beyannamesi Tescili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
5.2.1.2. Özet Beyan Kapsamındaki İthalat Gümrük Beyannamesi Kapatma Süreleri . . . . . . . . . . . . 340
5.2.1.2.1. Gümrük Beyannamesine Ek Süre Alınması ve Duran Süre Talebi. . . . . . . . . . . . . . . . . 340
5.2.2. Antrepo Beyannamesi Verme ve Kapatılması (süresi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
5.2.2.1. Antrepoda Bulunan Eşyaya İthalat Gümrük Beyannamesi Verilmesi Durumunda Beyanname
Kapatma Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
5.2.2.2. Genel ve Özel Antrepolarda Eşyanın Devri Durumunda Beyanname Verme Süresi .............343
5.2.3. Serbest Bölgelerde Gümrük Beyannamesinin Kapatılması ve Gümrük İşlemlerinin Bitirilmesi. . . 344
5.2.4. Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
5.2.4.1. Basitleştirmiş Usullerden Yararlanacak Kişiler ve Koşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
5.2.4.1.1. Basitleştirilmiş Usul Eksik Beyan Uygulamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
5.2.4.1.1.1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyan Usulü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
5.2.4.1.1.2. Eksik Beyan Usulünde Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
5.2.4.1.1.3. Eksik Belgenin Vergi Tutarını Etkilemesi ve Etkilememesi Durumu (Tercihli Tarife, Tercihli
Menşe Belgeleri ile Tercihsiz Menşe Belgesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
5.2.4.1.1.4. Eksik Beyanın Geçici Bir Kıymet Beyanı İçermesi (İstisnai Kıymet Beyanı) . . . . . . . . . 349
5.2.4.1.1.5. İndirimli Vergi ya da Sıfır Vergi Oranına Tabi olması Durumunda (Basitleştirilmiş Usul)
Eksik Belge Usulü ile Beyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
5.2.4.2. Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge Verilmesi Usulü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
5.2.4.2.1. İhracat Rejiminde Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
5.2.5. Kayıt Yoluyla Rejim Giriş Usulü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
5.2.6. Özelliği Olan Eşyanın Tesliminde Basitleştirilmiş Usul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
5.2.6.1. Yaygın Basitleştirilmiş Usul (Yedd-i Emin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
5.2.6.2. Özelliği Olan Eşyada Eksik Beyanlı Yaygınlaştırılmış Usul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
5.2.6.3. Özelliği Olan Eşyada Ticari veya İdari Belge Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
5.2.6.4. Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usule Tabi Tutulacak Eşya (Supalan) . . . . . . . . . . . . . . 356
5.2.6.5. Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyada Basitleştirilmiş Usul Uygulaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
5.2.6.6. Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile taşınan ve depolama imkânı olmayan sürekli akış halinde
olan eşyanın Basitleştirilmiş Usul Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
5.2.7. Basitleştirmiş Usul Uygulamasında Tamamlayıcı Beyan ve Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
5.2.7.1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyan Usulünde Tamamlayıcı Beyan Süresi . . . . 361
5.2.7.2. Özelliği Olan Eşyanın Eksik Beyanın Tamamlanmasında Süre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
5.2.7.3. Özelliği Olan Eşyanın (Basitleştirilmiş Usul)Beyanname Yerine İdari ve Ticari Belge Verilmesinde
Tamamlayıcıttt Beyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
5.2.8. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Antrepo Rejimi) (Basitleştirilmiş Usul) Eksik Beyan Usulü ve
Tamamlayıcı Beyan Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
5.2.9. İhracat Rejiminde (Basitleştirilmiş Usul) Eksik Beyanın Tamamlanması ve Tamamlayıcı Beyan .363
5.2.9.1. Gümrük Beyannamesinin İptal Talebi ve Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
ALTINCI BÖLÜM . 367
GÜMRÜK REJİMLERİNE GÖRE SÜRE UYGULAMALARI . 367
BİRİNCİ KISIM . 367
6.1.1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Genel özellikleri ve Süreler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
6.1.1.1. İthalat Rejim Kararında Gümrük Vergisi Yükselmesi Durumunda Başlamış İşlem Uygulaması.370
6.1.1.2. Gümrük Vergi Oranlarının Değişmesinde Yükümlü Lehine Uygulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
6.1.1.3. Askıya Alma Sistemi ve Başvuru Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
6.1.2. Tahlile Tabi Eşya, Emsal Tahlil Uygulaması, Tahlile İlişkin Süreler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
6.1.3. Kullanılmış Eşyanın Yaşının Hesaplanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
6.1.4. Nihai Kullanım İzni Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
6.1.5. Yatırım Teşvik Belgesi Devir, Satış, İhraç veya Kiralanması Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
6.1.6. Geri Gelen Eşya ve Muafiyetten Yararlanma Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
6.1.7. Eşyanın Teslim Edilmesinde Süre Uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
İKİNCİ KISIM. 379
6.2. GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ VE REJİMDEN YARARLANMA SÜRELERİ . 379
6.2.1. Geçici İthalat Rejimi Genel Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
6.2.1.1. Tam Muafiyet ve Kısmi Muafiyet Geçici İthalat Rejimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
6.2.1.1.1. Ambalajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
6.2.1.1.2. Numuneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
6.2.1.1.3. Üretim Araçları ve Parçaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
6.2.1.1.4. Özel Nitelikteki Eşyaların Tam Muafiyet Geçici İthalat İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

6.2.1.1.5. Test Deneme Amaçlı Eşyanın Geçici İthalat Rejimi Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
6.2.2. Taşıtların Geçici İthalatı ve Türkiye Gümrük Bölgesinde Kalma Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
6.2.2.1. NCTS ve TIR Karnesi Dışında Eşya Taşıyan Ticari Kullanıma Mahsus Yabancı Plakalı Kara
Taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine Girişi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
6.2.2.1.2. Turistik Kolaylıklar Kapsamı Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Türkiye Gümrük
Bölgesine Girişi ve Süreler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
6.2.3. Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
6.2.3.1. Geçici İthalat (İstanbul Sözleşmesi) A.T.A Karnesi Uygulamaları ve Süreler . . . . . . . . . . . . 386
6.2.3.2. Geçici İthalat Sözleşmesi Konteynerlerin Geçici İthalat işlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
6.2.4. Geçici İthalat Eşyasının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
ÜÇÜNCÜ KISIM. 392
6.3. Dahilde İşleme Rejimi Genel Özellikler ve Rejim Süreleri . 392
6.3.1. Dahilde İşleme İzin Belge Süresi, Dahilde İşleme İzni Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
6.3.1.1. Dahilde İşleme İzin Belgesi Ek Süre Uygulamaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
6.3.1.2. Dahilde İşleme İzni Süreler ve Ek Süre Uygulamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
6.3.1.3. Dahilde İşleme İzin Belgesi Süresi İçinde Yapılabilecek İşlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
6.3.1.3.1. İhracatın Gerçekleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
6.3.1.3.2. Kısmi Teminat İadesi Müracaatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
6.3.1.3.3. Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve
Yükümlülüklerin Devri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
6.3.1.3.4. İhraç Edilen Eşyaların Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni Süresi İçinde Geri Getirilmesi .. 402
6.3.1.3.5. Dahilde İşleme Süresi İçinde Kati İthalat Yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
6.3.1.3.6. Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni Süresi İçinde İthal Eşyası, Asıl İşlem Görmüş
Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürünün İmhası, Gümrüğe Terk Edilmesi, Mahrece İadesi . . 403
6.3.1.3.7. Dahilde İşleme Rejiminde Nihai Kullanım İzni Alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
6.3.1.4. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Başvuru Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
6.3.1.5. İhraç Edilen Eşyaların Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni Süresi Dışında Geri Getirilmesi . . . . 405
6.3.1.6. Dahilde İşleme Rejimi İthal Edilen Eşyanın Mahrece İadesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
6.3.1.7. İhracat Taahhüdünün Müeyyideli Kapatma İşlemine Karşı İtiraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
DÖRDÜNCÜ KISIM. 407
6.4. Hariçte İşleme Rejimi – Geçici Çıkış Genel Özellikler ve Süreler . 407
6.4.1. Hariçte İşleme Rejimi Üçgen Trafik İzni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
6.4.1.1. Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme rejimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
6.4.2. Tamir Amaçlı Hariçte İşleme Rejimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
6.4.3. Ticari Kiralama Kapsamında Geçici İhracatı Yapılacak Eşya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
6.4.4. Finansal Kiralama Kapsamında Geçici ihracatı Yapılacak Eşya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
6.4.5. Sergi ve Fuar Eşyası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
6.4.6. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Geçici ihracı Yapılacak Ticari Eşya . . . . . . . . . . . . 412
6.4.7. Sinema-Televizyon Filmleri ve Ses Bantları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
6.4.8. Geçici Olarak Çıkarılacak Ticari Nitelikte Olmayan Eşya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
6.4.9. Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkarılacak Taşıtlara Uygulanacak İşlemler . . . . . . 414
BEŞİNCİ KISIM. 416
6.5. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Genel Özellikler ve Süreler . 416
ALTINCI KISIM. 418
6.6. İhracat Rejimi Genel Özellikler ve Süreler . 418
6.6.1. İhracat Şekilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
6.6.1.1. Bedelsiz İhracat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
6.6.1.2. Mahrece İade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
YEDİNCİ BÖLÜM . 422
GÜMRÜK İDARELERİNCE VERİLEN KARARLAR VE SÜRELER . 422
7.1. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) ve Tarife Bilgisi ve Geçerlilik Süreleri . 422
7.1.1. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Kararına İtiraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
7.2. Bağlayıcı Menşe Bilgisi ve Geçerlilik Süresi . 425
7.3. Hatalı Beyan Sonucu Cari Gümrük Beyannamesinde Gümrük Vergileri Tahakkuk Kararı, Para
Cezası Kararı Düzenlenmesi Tebliği . 426
7.4. Gümrük Vergilerine İlişkin Ek Tahakkuk ve Para Cezalarına İlişkin (Tahakkuk Zamanaşımı Süresi)
İdari Kararların Düzenlenmesi ve Tebliğ . 426
7.4.1. Yükümlünün Hatalı Beyan Sonucu Kendini İhbar Müracaatı Sonucu Ek Tahakkuk ve Para Cezaları
Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
7.5. Gümrük Vergileri Tahakkuk Kararı, Ek Tahakkuk Kararı, Para Cezaları Kararlarına Uzlaşma Müracaat
Süresi . 431
7.5.1. Uzlaşma Müracaatında Düzeltme Talebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
7.5.2. Gümrük Vergilerine İlişkin Ek Tahakkuk ve Para Cezalarına İlişkin (Tahakkuk Zamanaşımı Süresi)
İtiraz Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
7.5.2.1. İtiraz Edilen Gümrük Vergilerine Uzlaşma Müracaatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
7.5.2.2. İtiraz Müracaatı Sonrası Yeniden Düzenlenen Ek Tahakkuk ve Para Cezalarına İtiraz ve Uzlaşma
Müracaat Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
7.6. Kimyahane Tahliline İtiraz Süreleri . 436
7.7. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna İtiraz Prosedürü ve İtiraz Süreleri . 437
7.7.1. Gümrük Tarife Sınıflandırılmasına İhtirazı Kayıtla Beyan ve İtiraz Prosedürü . . . . . . . . . . . . . . . 438
7.8. Gümrük Vergileri Geri Verme Müracaatları ve Gümrük İdaresi Kararları. 438
7.8.1. Kanunen Ödenmemeleri Gereken Vergilerin Geri Verilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
7.8.2. Gümrük Beyannamesinin İptali Nedeniyle Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi ve Müracaat Süresi .442
7.8.3. Kusurlu Eşyanın Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
7.8.4. Tercihli Tarife, Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbraz Nedeniyle Gümrük Vergilerinin Geri
Verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
7.8.5. TRT Bandrol Ücretlerinin Geri Verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
7.8.6. Telafi Edici Verginin Geri Verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
7.8.7. Fer’i Alacakların Geri Verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
7.8.8. Geri Verme Tutarlarının İadesi ve Yükümlünün Kamu Borcundan Mahsup Edilmesi . . . . . . . . . 450
7.8.9. Geri Verme Kaldırma Taleplerinin Olumsuz Sonuçlanması Kararına İtiraz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
7.8.10. Gümrük Vergileri ve Para Cezaları Kaldırma Müracaatları (İtiraz Süresi Kaçırılan Ceza Kararları
İçin Kaldırma Müracaatları) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
SEKİZİNCİ BÖLÜM . 453
GÜMRÜK VERGİLERİ, PARA CEZALARI VE FAİZLERİN ÖDENME SÜRELERİ . 453
8.1. Gümrük Yükümlüğünün Başlaması . 453
8.1.1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Gümrük Vergileri Tahakkukunun Kesinleşmesi ve Ödeme
Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
8.1.1.1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması ve Gümrük Vergilerinin
Ödenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
8.1.1.2. İstisnai Kıymet Beyanı ve Ödeme Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
8.1.2. Telafi Edici Vergi ve Ödeme Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
8.1.2.1. Telafi Edici Verginin Ödenme Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
8.2. Gümrük Yükümlüğünün Doğması ve Tahakkuk Zamanaşımı Süresi . 460
8.2.1. Gümrük Beyannamesinde Hatalı Beyan Durumunda Tahakkuk Zamanaşımı Tebliğ Süresi ve İndirimli
Ödeme Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
8.3. Uzlaşma Müracaatı Sonucu Ek Tahakkuk ve Para Cezaları Ödeme Süresi . 462
8.4. İtirazın Yükümlü Aleyhine Sonuçlanması, Kararın Kesinleşmesi ve Ödeme Süresi . 462
8.5. 6183 Sayılı AATUHK Göre Ödeme Süreleri . 462
DOKUZUNCU BÖLÜM . 465
GÜMRÜK MEVZUATI SÜRELER, BELGE VE BİLGİ SAKLAMA SÜRELERİ . 465
9.1. Gümrük Kanunu’nda Süreler. 465
9.2. Belge ve Bilgi Saklama Süreleri . 465

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; MNG Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen MNG Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen MNG Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı