‌​

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI

Ürün Kodu : KTG01

60,00 TL

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı - Kutluhan TANISALI - 2018 Nisan Güncel - Konu bazında bir fihrist mantığında mevzuat bir araya getirilmiş olup, bir konuyu bütünü ile aynı anda bitirmeniz ve sorularla da pekiştirmeniz, mevzuatın yoğun labirentlerinden çıkıp daha sade ve anlaşılır, potansiyel soru olabilecek kısımlara vurgu yapan, tekrarı kolay ve temelde sınava giren meslektaşlarımızın yüksek başarısının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışmanın, konuların %70-%80 oranında aynı olması nedeniyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavları, Gümrük Müşavirliği Sınavına girecek olan meslektaşlara da katkı sağlayacağını belirtmek isteriz. Konu anlatım, konu bazında test ve geçmiş yıllara ait soruları içeren bu çalışmanın Gümrük Müşavir Yardımcılığı, Gümrük Müşavirliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme sınavlarına hazırlanan meslektaşlarımıza faydalı olacaktır.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı - Kutluhan TANISALI - 2018 Nisan  Güncel (Kitabımız sürekli güncellenmektedir. Revizelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz)

* Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında sizi başarıya götürecek anahtar kitap
* 728 Sayfa
* 1100 Adet Konulara Göre & Genel Değerlendirme & Geçmiş Yıllara ait sorular
* Özet konu anlatım
* Konularına göre testler
* Gümrük Müşavirliği & Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavlarına Yardımcı Kitap
* Gümrük Test Kitabı
Kitap Güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz mevzuat revizeleri yapılmaktadır.
1. Revize için
 tıklayınız

2. Revize için(06.06.2018) tıklayınız
3. Revize için(08.06.2018) tıklayınız
4. Revize için(18.06.2018) tıklayınız
5. Revize için(25.06.2018) tıklayınız
6. Revize için(26.06.2018) tıklayınız
7. Revize için(21.07.2018) tıklayınız
8. Revize için(22.07.2018) tıklayınız
9. Revize için(10.11.2018) tıklayınız


2. Baskı Kitap için revizeler
1. Revize için(21.07.2018) tıklayınız
2. Revize için(22.07.2018) tıklayınız
3. Revize için(10.11.2018) tıklayınız2017 Yılı kitabımızın başarı öyküsü
2017 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Sorularının 64’ünün 55’ine yer verildiği ve %86 oranında soruların cevabının bulunduğu , Gümrük Müşavirliği Sınavında ise yine aynı konular arasında yer alan Sorulardan 54’ünün 48’ine yer verildiği ve %89 oranında cevabının bulunduğu tespit edilmiştir haberin detayına ulaşmak için tıklayınız
Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabımızın Başarı ÖyküsüİÇİNDEKİLER


 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmaına ilişkin ikincil düzenlemeler 
  • 1.Kısım – Genel Hükümler(GK 1-14 / GY 1-31)
  • -        Gümrük Genel Tebliği (Tarife)(Seri No: 14)
  • -        Tüm ihtisas gümrüğü Gümrük Genel Tebliğleri(Seri No:90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,114)
 • 2.Kısım –  Gümrük Vergileri İle Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar(GK 15-32 , GY 32-59)
 • - 2006/10895 Sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar
 • - Menşei yönetmeliklerinden bazı hükümler
 • - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti)(Seri No:2)
 • - Gümrük Kıymeti Genelge(2012/29)

 • 3.Kısım – Taşıtların Kontrolü Ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler(GK 33-54 , GY 60-98)
 • -Özet Beyan Uygulaması Genelge(2012/2)

- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi)Seri No: 2

 • 4.Kısım – Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanım(GK 55-165 , GY 99-434)
 • -        Gümrük Genel Tebliği(Fikri ve Sınai Haklar(Seri No:1)
 • -        Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade)(Seri No: 2)
 • -        Gümrük Genel Tebliği(Nihai Kullanım)(Seri No:1)
 • -        Gümrük Genel Tebliği(Tır İşlemleri)(Seri No:1)
 • -        Transit Rejimi ile ilgili işlemler GENELGE(2012/4)
 • -        Dahilde İşleme Rejimi Kararı 2005/8391
 • -        Dahilde İşleme Rejimi Tebliği(İhracat:2006/12)
 • -        Hariçte İşleme Rejimi Kararı 2007/11864…
 • -        Hariçte İşleme Rejimi Tebliği(İhracat:2007/5)
 • -        Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat)(Seri No: 1)
 • -        Geçici İthalat- ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat Tebliği (Seri No 4)
 • 5.Kısım – Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya(GK 165/A-166 , GY 435-437)
 • 6.Kısım – Özellik Gösteren Faaliyetler(GK 167-171 , GY 438-454)
 • 7.Kısım – Sınır Ticareti(GK 172)
 • 8.Kısım – Diğer Gümrük İşlemleri(GK 173-180 , GY 455-482)
 • 9.Kısım – Gümrük Yükümlülüğü(GK 181-217 , GY 483-511)
 • 10.Kısım – Diğer Hükümler(GK 218-230 , GY 512-578)
 • 11.Kısım – Cezalar(GK 231-241 , GY 579-584)
 • 12.Kısım – İtirazlar(GK 242-245 , GY 585-590)
 • -        Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
 • 13.Kısım – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler Ve Yürürlük(GK 246-248) , Geçici Madde 1-8 GY 591-593)
 • 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”
 • -        Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Seri No 1
 • -        Gümrük Muafiyeti Tebliği(Seri No: 2)
 • -        Gümrük Genel Tebliği(Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)(Seri No: 4)
 • -        Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya Genelge(2014/07)
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler
  • Kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin kamuoyuna ilan edilmesine dair yönetmelik 
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre elkonulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliği
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre elkonulan eşya ve alıkonulan taşıtlara ilişkin uygulama yönetmeliği
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesi hakkında yönetmelik
  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü)

- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği(Sıra No: 1)

- Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

 • Tasfiye Yönetmeliği
 • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
 • -        Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları)(Seri No 10)
 • Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
 • Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
  • Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No:6)
  • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 13) Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemler
  • Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi)(Seri No: 1)
  • Gümrük Genel Tebligi (Transit Rejimi)(Seri No: 3)
   • Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme)(Seri No:1)
   • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)(Seri No: 8)
   • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)(Seri No: 7)
   • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:  9)
   • Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No:16)
   • Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1)
   • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15)
   • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)
   • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No:77)
   • Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)(Seri No: 2)
   • Türkiye - AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
   • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 71)
    • Rejim Kodları
    • Şifreler5
    • Sınf bilgi Formları
    • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016/8478

SORULAR

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler
 • 1. Kısım – Genel Hükümler(GK 1-14 / GY 1-31) Soruları
 • 2. Kısım –  Gümrük Vergileri İle Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar(GK 15-32 , GY 32-59)Soruları
 • 3. Kısım – Taşıtların Kontrolü Ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler(GK 33-54 , GY 60-98)Soruları
 • 4. Kısım – Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanım(GK 55-165 , GY 99-434)Soruları
 • 5. Kısım – Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya(GK 165/A-166 , GY 435-437)Soruları
 • 6. Kısım – Özellik Gösteren Faaliyetler(GK 167-171 , GY 438-454) Soruları
 • 7. Kısım – Sınır Ticareti(GK 172) Soruları
 • 8. Kısım – Diğer Gümrük İşlemleri(GK 173-180 , GY 455-482) Soruları
 • 9. Kısım – Gümrük Yükümlülüğü(GK 181-217 , GY 483-511) Soruları
 • 10. Kısım – Diğer Hükümler(GK 218-230 , GY 512-578) Soruları
 • 11. Kısım – Cezalar(GK 231-241 , GY 579-584) Soruları
 • 12. Kısım – İtirazlar(GK 242-245 , GY 585-590) Soruları
 • 13. Kısım – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler Ve Yürürlük(GK 246-248 , Geçici Madde 1-8 GY 591-593) Soruları
  • 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” Soruları
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler Soruları
  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü)Soruları
  • Tasfiye Yönetmeliği Soruları
  • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği Soruları
  • Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Soruları..
  • Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği Soruları
  • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Soruları
   • Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No:6)Soruları
   • Diğer Gümrük Genel Tebliği Soruları
   • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016/8478 Soruları
   • GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI 1
   • GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI 2
   • GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARI
   • GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN SINAV SORULARI (2013-2014-2015-2017 Yılları)

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ