‌​

SORULAR İLE MEVZUAT IV- SORU BANKASI AHMET HAKKI DÖNMEZ

Ürün Kodu : KTG13

120,00 TL

Kitap ön incelemede de görüleceği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın her yıl yapmış olduğu Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir yardımcılığı sınavının esas konularını kapsayacak şekilde Gümrük Yönetmeliğinde ki güncel değişiklikleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Gümrük Müşavirliği Sınavları Hazırlık Kitabı
Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Kitabı

Hazırlayan: Gümrük Müşaviri - Ahmet Hakkı DÖNMEZ

10.000 üzerinde soru ve 4 farklı modülden oluşan, Türkiye’nin En Etkin ve Sürekli Güncellenen Online Gümrük Test Portalına ulaşmak için tıklayınız.Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız


Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınızGümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız


 İÇİNDEKİLER


X ÖNSÖZ------------------------------------------------------ 3 3
X KISALTMALAR- ------------------------------------------ 5 6
1 TANIMLAR--------------------------------------------------- 7 47
2 GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİK-------------- 48 93
3 GÜMRÜK MUAFİYETLER TEBLİĞLERİ------------- 94 117
4 EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER------------------------ 118 125
5 İHRACAT REJİMİ----------------------------------------- 126 142
6 DAHİLDE İŞLEME MEVZUATI------------------------ 143 176
7 HARİÇTE İŞLEME REJİMİ------------------------------ 177 189
8 GEÇİCİ İTHALAT------------------------------------------- 190 207
9 TIR KARNESİ TRANSİT REJİMİ----------------------- 208 244
10 MENŞE MEVZUATI-------------------------------------- 245 263
11 ANTREPO/GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAG.-------------- 264 286
12 SERBEST BÖLGELER------------------------- --------- 287 301
13 TASFİYE YÖN.---------------------------------------------- 302 310
14 YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ---- 311 319
15 GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOL. YÖN.( YYS)------------ 320 337
16 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE-------------------------- 338 374
17 GK.CEZ./KABAH/TAHSİLAT/UZLAŞMA---------- 375 419
18 GENEL KÜLTÜR------------------------------------------- 420 448
19 SINIR TİCARETİ-------------------------------------------- 449 455
20 KAMBİYO/TESLİM/ÖDEME----------------------------- 456 468
21 TİCARET POL.STANDARDİZASYON--------------- 469 505
22 HESAPLAMA/KDV-ÖTV--------------------------------- 506 552
23 SAİR MEVZUATI-------------------------------------------- 553 568
24 GTİP/ YORUM KURALLARI----------------------------- 569 610
X KAYNAKLAR------------------------------------------------ 611 617

KAYNAKLAR

4458 GÜMRÜK KANUNU
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
15481 BAKANLAR KURULU
GTİP İZAHNAMESİ VE AÇIKLAMA NOTLARI
3065 KDV KANUNU
4760 ÖTV KANUNU
TARİFE SERİ NO:14
474 GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE .CETVELİ HAKKINDA  KANUN
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR SAYISI : 2007/13033
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖN.
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖN
İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA KARAR
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ
GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DAMPİNG VE YIKICI FİYAT UYGULAMALARI
BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
3350  İTHALAT REJİMİ KARARI
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/1)
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/2
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/3
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/4
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/5
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/6
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/7
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/8
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/9
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/10
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/11
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/12
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/13
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/14
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/15
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/16
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/17
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/18
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/19
İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2021/20
DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ
CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ
5607  KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ YÖNERGESİ
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU GÖRE EL KONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
TAHSİLAT İŞLEMLERİ SERİ NO :2
2013/38 GENELGE
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
6183 AM.ALACAK. HK. KANUN
GTS KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR
PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
HAKKINDA KARAR
GENELGE(2009/112)
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS)FORM A MENŞE
ŞAHADETNAMELERİNİN DÜZENLENMESİ VE TASDİK EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
2006/12 DAHİLDE İŞLEME TEBLİĞİ
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/8 GENELGE
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI 2005/8391
TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ(İHRACAT: 2011/1
43-2013/19 GENELGE
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ ÜZERİNDE YER ALAN “D1”, “D2”, “D3”, “D4” VE “D5” KODLARINA İLİŞKİN NOT
İHRACAT YÖNETMELİĞİ
BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ(İHRACAT 2008/12)
İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (96/31
İHRACAT REJİM KARARI
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI'NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
GENELGE
ELMAS DIŞ TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE VE DENETLENMESİNE DAİR KARAR
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR
İHRACATA YÖNELİK DEVLET  YARDIMLARI KARARI 94/6401
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI
HARİÇTE İŞLEME TEBLİĞİ SERİ NO1
HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ 2007/5
ŞIKKISERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
3218 SERBEST BÖLGE KANUNU
GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 1
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 4
1972 KONTEYNER UYG. YÖN.
GÜM. SAT.MAG.YÖN
ORTAK TRANSİT SÖZ
TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ(1975 TIR SÖZLEŞMESİ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)
KARAYOLU TAŞI. YÖN
SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
YUNANİSTAN   PLAKALI   TİCARİ   TAŞITLARIN    STANDART
DEPOLARINDA İTHAL EDİLECEK YAKIT MİKTARINA UYGULANACAK MUAFİYET HAKKINDA KARAR SAYISI : 2010/945
GGT (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) SER NO 4
GENELGE(2014/07)
TASFİYE YÖNETMELİĞİ
1567  SAYILI  SAYILI  TÜRK  PARASINI  KORUMA  KANUNU
32 SAYILI KARAR
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR
İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YATIRIM TEŞVİK) SERİ NO 9
KAYNAK   KULLANIMINI   DESTEKLEME   FONU   KESİNTİLERİ
HAKKINDA KARAR
100. BÜTÜN İHTİSAS GÜMRÜKLERİ İLE İLGİLİ TEBLİGLER
101. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) YAT TEBLİĞİ
102. GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMA YÖN
103. GÜMRÜKLER GENEL TEB. MAHRECE İADE
104. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 6
105. ELEKTRONİK TEBLİĞİ. SİSTEMİ GENEL  TEBLİĞİ (SIRA NO- 1)
106. SAYAÇ İŞLEMLERİ GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ
107. GÜM. GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI) SERİ NO 10 
108. GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ. ULUSLARARASI . ANTLAŞMALAR SERİ NO:9
109. GÜMRÜK  GENEL. TEBLİĞİ . (TARİFE) (SERİ NO: 14)
110. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMET (SERİ NO- 2)O:9
111. GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ (FİKRİ SİNAİ HAKLAR) SERİ NO 1
112. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIY.(SERİ NO- 2)
113. OKSB TEBLİĞİ  SERİ NO :1
114. TARİFE CETVELİ GÜM.GEN. TEB. 1
115. 4703 SAY. ÜR. İLİŞ. TEK. MEV.HAZI.VE UYG. DAİR KAN
116. HAVA MEY. LİM. VE SINIR KAP. GÜV. SAĞ, GÖR. VE HİZ.YÜR.
HAK. YÖN.
117. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2015/2 GENELGE
118. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2011/44 GENELGE
119. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2013/19 GENELGE
120. SERB BÖLG YAS. EŞYA LİSTESİ GENELGE 2001/1
121. MİLLETLER SÖZLEŞMESİ
122.TRANSİT REJİMİ GÜM GEN. TEB. SERİ NO:8
SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ İHRACAT
2016/6
124. 2699 UMUMİ MAĞAZALAR KAN.
125. GÜM. GEN. TEB. ULUS. ANT. SERİ NO:9
İHR. GELİŞ. AM. İLE  VERG. İLGİLİ OLAR.HÜK. ALIN. TED. DAİR
KAN
127. DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TES. TEŞVİKİ HAK. KAN
2976 DIŞ TİCARETİN DÜZEN. HAK.KANUN
129.GÜM. GEN. TEB. (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO 1
130. 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU
131. 5018 KMYKK
İŞ SAĞ. VE GÜV. KAN
133. TİCARET BAKANLIĞI PERS. ATAMA GÖR. YÜK.
BİLGİ ED. HAK. KANUNU
135. 5176 KAM.ETİK KUR. KANUNU
136. 3628 MAL. BİLD.RÜŞ. YOL. KANUNU
137. 6245 HARCIRAH KANUNU
138. 2577 İD. YARGILAMA US. KANUNU
139. YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
140. TİCARET BAK. DÖN SER. İŞL. YÖN
141. 5237 TÜRK CEZA KANUNU
142.GÜM GEN. TEB. (TRANSİT) SERİ NO:6
143.GÜM GEN. TEB. (TRANSİT) SERİ NO:8
144. ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1
İHR.  MALI  TAŞ.  ARAÇ.  MOTORİN  TESL.  ÖTVİ  VE  KDV
İST.UYG.SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARAR 146. MEURSİNG TABLOSU
147.2014 SAYILI UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN BİTKİ YAKALAMALARINDA ÖDENECEK İKRAMİYELERE İLİŞKİN EKLİ KARAR
148. 6815 SAY.SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
149. KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
150. TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN SİLAH TAŞIMA, BULUNDURMA İLE KULLANIM USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
151. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149)
152. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT 2010/9)
153. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)
154. DÖVİZ KULLANIM TABL
155. SERB BÖLG YAS. EŞYA LİSTESİ GENELGE 2001/1
156. MİLLETLER SÖZLEŞMESİ GEÇİCİ KABUL BELGELERİNE İLİŞKİN EK 1
157. GÜM. GEN. TEB. ANTR. AKAR. KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ (SERİ NO: 1)
158. 4926 SAY. KARAYOLU TAŞ KAN
159. 2011/2033 KARAR
160. İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA (TEBLİĞ NO: 2018-32/48
161. GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO103
162. GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO167
163. GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO166
164. GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO164
165. YAT. DEVLET YARD. HAK. KAR. UYG. İLİŞ. TEB. (TEBLİĞ NO:
2012/1
166. YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
167. TÜRKİYE LİM. VE İSK. ARA. DEN. TAŞ. YAP. TAŞ. İLE YÜK. VE BOŞ. GÜM. GÖZ.VE KONTR.USUL VE ESAS. İLİŞ. TEBLİĞ
168. HARCIRAH KANUNU
169. 5237  TÜRK CEZA KANUNU İKİNCİ KİTABIN DÖRDÜNCÜ KISMI
170. 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
171. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
172. 4208 SAYILI KARA PARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ KANUNUN


Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler MNG Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen MNG Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı